Spacerując po Komańczy. Trafiliśmy przed klasztor sióstr Nazaretanek, to tutaj był przetrzymywany kardynał Stefan Wyszyński. Przy drodze prowadzącej w stronę klasztoru wmurowano kamienie z jego myślami.
Uśmiechnijcie się…do wszystkich
którzy w pobliżu was żyją,
do tych, którym ciężko,
którzy są samotni i opuszczeni…,
do tych, których mijacie na schodach i na ulicy…,
O ileż lepiej i jaśniej byłoby na świecie,
gdyby wszyscy uśmiechali się do siebie!
byłoby więcej słońca nad Polską, nad światem!
To tylko kilka myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakże aktualne są dziś w XXI wieku. W świecie pełnym przemocy i brutalności. W świecie gdzie brak szacunku dla drugiego człowieka, brak miłości, brak tolerancji.
Chcesz by cię kochano?
Środek na to prosty – kochaj
Chcesz, aby ci pomagano? Pomagaj
Chcesz, aby cię obdarowywano? Innym dawaj
Jest to wypróbowana metoda
aby rozbroić wszystkich smutnych
i zwyciężać wszystkich nieprzyjaciół.

Przytoczyłam tylko kilka myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. W klasztorze znajduje się także izba pamięci poświęcona Prymasowi Tysiąclecia- Stefanowi Wyszyńskiemu. O niej napiszę kiedy indziej.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...