W skansenie była wystawa poświęcona maziarzom.
Maziarze handlowali smarami i mazią.
Ze swoim towarem jeździli po całej ówczesnej Europie. To byli głownie Łemkowie, którzy zamieszkiwali wieś Łosie. To mieszkańcy tej wsi trudni się tym handlem. Na początku była to kołomaź. wytwarzano ją z odpadów sosnowych. 
Były tam eksponaty, które pokazywały w uproszczony sposób wytwarzania tej mazi. Czuć było opary denaturatu. W kociołku umieszczonym nad prowizorycznym palnikiem wyrabiano smary. W XIX i na początku XX wieku wszyscy mieszkańcy wsi Łosie zajmowali się tym handlem. 
Gdy popatrzyliśmy na ówczesną mapę, to zauważyliśmy, że ich drogi sięgały także w głąb Rosji. 
Po II wojnie światowej handel mazią i smarami technicznymi się załamał. Jeszcze co poniektórzy mieszkańcy wsi Łosie się tym zajmowali do lat 60-tych XX wieku. Dziś, że taki zawód kiedyś istniał dowiadujemy się z wystaw w skansenach. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...