Cerkiew, którą mieliśmy okazję zobaczyć w tym skansenie nosi wezwanie św. Dymitra i została zbudowana w 1786 roku. To budowla orientowana czyli prezbiterium było skierowane na wschód. Świątynie greckokatolickie czy prawosławne składają się z prezbiterium, nawy oraz babińca, który miał jeszcze kruchtę oraz przedsionek. 
Spacerując skansenowymi ścieżkami coś nas ciągnęło w stronę tej cerkwi. Otwarta furtka zapraszała by przekroczyć progi świątynnego terenu. A otwarte drzwi cerkwi kusiły by wejść. Już wiemy co nas tak przyciągało to unikatowy ikonostas. 
Ikonostas składa się z rzędu ikon, przeważnie jest bardzo bogato zdobiony oddziela nawę od prezbiterium. To za ikonostasem jest ustawiony ołtarz. Ikonostas z tej cerkwi został wykonany przez Jakuba Szajcera w 1801 roku. Ikonostas jest drewniany i pokryty złoceniami i delikatnie srebrzony. Patrząc na niego widzimy, że został wykonany w stylu barokowo-rokokowym. 
Całą cerkiew otacza niski płotek. A teraz prośba o pomoc. Po raz pierwszy o Cerkwi w Króliku Wołoskim przeczytałam u Łucji postanowiłam przyłączyć się do akcji ratowania tej cerkwi i również umieścić banerek. Widząc w jak opłakanym stanie jest ta piękna cerkiew.
Opuszczona cerkiew greckokatolicka

Mam cichą nadzieję, że kiedyś cerkiew ta odzyska swój dawny blask. Dobrze, że znaleźli się ludzie którym na tym zależy. Wiele takich obiektów chyli się ku ruinie.  

Warto ratować takie piękne budowle.
Jeżeli ktoś chce wspomóc finansowo tą wspaniałą akcję to oto adres do Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Królik Wołoski
ul. Zdrojowa 68
38-440 Iwonicz – Zdrój 
Bank Pekao S.A. II Oddział w Krośnie
nr. konta:82124014571111001016649276
Każda złotówka się liczy.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...