Do kaplicy zamkowej prowadziło nie pozorne wejście, dopiero wewnątrz były prawdziwe sakralne skarby.Kaplica została zbudowana w epoce baroku. Gdy na zamku mieszkała rodzina Turzon. Budowniczym kaplicy był Juraj Turzon. Gdy umierał spoczął w kryptach owej kaplicy. Jej rekonstrukcja wymagała ogromnych środków finansowych, bo przecież była doszczętnie zniszczona po II wojnie światowej.Zamek wraz z kaplicą były często użyczane do filmów.

 photo P1490062_zpsmbaenion.jpg
 photo P1490062_zpsmbaenion.jpg photo P1490065_zpsz72dc2zg.jpg Gdy weszliśmy do środka po prostu oniemieliśmy z zachwytu. Ta kaplica była przepiękna. Te unikatowe malowidła nas urzekły. photo P1490066_zpselftct2u.jpg photo P1490067_zpstpuy3qny.jpg photo P1490068_zpsmk7gjddm.jpg photo P1490070_zpsa6ybdipv.jpg Nie spodziewaliśmy się takiego wnętrza. Na ścianach widać było kamienne herby rodu Turzon. Ród ten wywodził się z Węgier, był jednocześnie jednym z najbogatszych rodów. Także stać go było na liczne przebudowy. Jednak tą ziemią władał nie tylko ród Turzo, ale również m.in: Komorowscy. Wszystkie te rody jak na ówczesne czasy były bardzo bogate. photo P1490071_zpsbqmom5zn.jpg photo P1490073_zpswpcjhy12.jpg photo P1490074_zpsaw5dzi94.jpg photo P1490075_zpsrc7onk1k.jpg photo P1490076_zpsfjg7uifa.jpg photo P1490078_zpsamjdzeel.jpg Kaplica ta była miejscem magnackich ślubów, chrztów, pogrzebów. Naszą uwagę przykuło przepiękne epitafium nagrobne jednego z rodu Turzon.  photo P1490079_zpstomhjfvt.jpg photo P1490083_zpsnu5eoxcv.jpg photo P1490084_zpstrpuuzhe.jpg Warto zobaczyć ten zamek. Nie tylko ze względu na kaplicę. Mam nadzieję, że was nie zanudzam tym pięknym zamkiem. O nim będzie jeszcze kilka postów.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...