9cd865d59537bc072f91383e095b602a.jpg

Spacerując po sądeckim skansenie zawitaliśmy do sektora w którym mieściły się domostwa kolonistów niemieckich, to tutaj znajdowała się wystawa poświęcona ludziom mieszkającym tutaj na początku XX wieku, czyli Żydom, Łemkom, a także Cyganom.

9fc795591117c9568d57f9bec91fe0c4.jpg

6b064ace9f20ba52d331e861d034b687.jpg

4a72ec71ba03e0e25f5d4308ef221426.jpg

27a0c4dd89aaa4e46ef60ee593abbf03.jpg

Jest tutaj sektor poświęcony tym mieszkańcom tej ziemi. Ludziom , których już tutaj niema. Cyganie, Żydzi czy Łemkowie zamieszkiwali te tereny do końca II wojny światowej by później zostać z tej ziemi deportowani. To wspaniale, że ta wystawa o nich przypomina.

2d0b8ed8d20c97328cc6a43d59b914a5.jpg

d4dd5132e50c06d125a05546795f8cb7.jpg

0662d1f0b294a68671fcb69f75903d63.jpg

Na jednej ze ścian wisiała mapa pokazująca miejsca gdzie zamieszkiwali Żydzi,gdzie Cyganie, a jakie tereny zajmowali Łemkowie, czy inne grupy etniczne. To bardzo ciekawe, że z takiej wystawy można się wiele dowiedzieć.

5708bb2445a7816df11b9f1299b7d3da.jpg

436a2a4b9618de166d515552c79de1e8.jpg

Warto było pojechać do tego skansenu by przekonać się na własne oczy jak żyli dawni mieszkańcy tamtych ziem. Jak ciężkie mieli życie na mało żyznych ziemiach. Wystawa pokazuje ich codzienne życie. Na tych terenach zgodnie żyli Polacy, Niemcy,Żydzi czy Cyganie. Co po wojnie było już niemożliwe. Niemcy i żydzi zostali z tych ziem deportowani bez możliwości powrotu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...